Ingen ceremoni

Ibland kan det finnas anledningar att inte ha någon ceremoni, då blir det en s k direktkremation/direktjordfästning. Den avlidne blir då jordfäst eller kremerad utan ceremoni. Anhöriga kan då välja att ha en minnesstund senare vid passande tillfälle.

 

Oavsett religion eller kultur så finns vi på Westlings här
för att hjälpa er att få den ceremoni ni önskar.