Juridisk hjälp

Vi samarbetar med Hanna Norén på WestAros Juridik AB och henne kan Du träffa i våra lokaler.

 

En bouppteckning ska förrättas om det finns tillgångar i dödsboet. Om tillgångarna enbart räcker till begravningskostnaderna kan bouppteckningen ibland ersättas med en dödsboanmälan hos kommunen. Bouppteckning ska alltid förrättas om den avlidne ägde en fastighet.

 

Innan ni vet hur mycket pengar det finns på den avlidnes konto bör ni inte betala några räkningar. Om ni är osäkra huruvida tillgångarna kommer att räcka till de räkningar som inkommer bör ni ta kontakt med fordringsägarna och meddela detta. Begravningskostnader är prioriterade.

 

Bouppteckningen skickas efter förrättningen till Skatteverket för registrering. Därefter ska en arvskifteshandling upprättas. Upprättande av arvskifte ingår inte i uppdraget att förrätta bouppteckning utan är ett separat uppdrag.

 

Vi hjälper Dig även med att upprätta andra juridiska handlingar av familjerättslig karaktär såsom upprättande av testamente, gåvobrev och fullmakter samt bodelningshandlingar vid separation/äktenskapsskillnad.

 


Hanna Norén
Jurist

016-550 62 66
info@westarosjuridik.se