Mötet med Westlings Begravningsbyrå

En guide för att leda dig rätt

Vad händer nu?

 

Kontakten med begravningsbyrån

Om någon avlider i hemmet kan första kontakten med en begravningsbyrå ske redan när den avlidne blir hämtad. Vilken byrå som hämtar avgör inte vilken byrå du sedan väljer att anlita. De som hämtar i hemmet gör det på uppdrag av kommunen, men det är helt upp till dig att välja vilken begravningsbyrå du vill anlita.

Du kan ringa oss för att boka en tid ganska snart efter dödsfallet, men boka helst inte in mötet samma dag. Vänta en dag eller två så att du har tid att samla tankarna innan du kommer till oss. Du behöver inte själv kontakta präst eller boka lokal, det gör vi när vi träffas. Ska begravningen ske enligt Svenska kyrkans ordning i Eskilstuna församling så kan begravning ske tidigast efter 10 dagar räknat från bokningsdagen. Jordfästning eller kremation måste enligt lag ske inom en månad efter att personen avlidit.

Mötet med oss kan ske på vårt kontor på Rosenhällsgatan 3 eller hemma hos er. Detta möte tar i regel ungefär en, till en och en halv timme. Vi går då igenom allt (utom musikval och minnestal) som rör begravningen så att allt sådant är klart då vi avslutar samtalet.

Ofta kan vi vara lite frågande och ovana inför det som rör begravningar och det kan kännas obekvämt att besöka en begravningsbyrå. Det kan tyckas vara många frågor och mycket att tänka på och vi har full förståelse för att det mitt i sorgen är svårt att tänka på att allt som måste ordnas. Vi vägleder och hjälper dig då att skapa en så fin begravning som möjligt utan att det för den skull ska behöva kosta så mycket  För att underlätta kan du läsa här vad som händer i mötet med begravningsbyrån och därefter. Du kan också kostnadsfritt beställa vår broschyr Vad händer nu  som tar upp det man behöver tänka på inför mötet med begravningsbyrån. Den broschyren och många fler kan man hitta på sidan ”Broschyrer”.

 

Klicka på punkterna nedan för att gå igenom de frågor och som kan förbereda dig i mötet med Westlings Begravnigsbyrå.

1. Frågor om den avlidne
 1. Namn?
 2. Personnummer?
 3. Adress?
 4. När avled personen?
 5. Var finns personen nu? (t.ex. på bårhuset)
 6. Har alla tagit avsked eller vill någon mer se personen före begravningen?
 7. Var personen medlem i svenska kyrkan?

Frågan om medlemskap i Svenska kyrkan är viktig i hänsyn till var begravning ska ske och om en präst ska vara delaktig. I Eskilstuna går det inte att begravas i Svenska kyrkans regi om den avlidne inte varit medlem. Alla har dock rätt att begravas på en kyrkogård, men begravningsceremonin får då hållas i borgerlig eller annan regi. Varje kommun har skyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla en lokal för borgerliga begravningsceremonier. 

2. Frågor om kontaktpersonen

Kontaktperson är den person som begravningsbyrån har kontakt med och som sedan prästen tar kontakt med för att planera begravningen. Alla frågor om sånger och vad minnestalet ska innhålla tar du upp med prästen. Vid en borgerlig begravning tas de frågorna upp med den borgerliga begravningsförrättaren (officianten).

 1. Vem ska vara kontaktperson?
 2. Telefonnummer och eventuellt e-mail?
 3. Adress?
 4. Personnummer?
3. Frågor om begravningsceremonin

Vilken dag, tid och plats begravningen ska ske på?
Av förståliga skäl vill många ha begravningen i samband med helgen, gärna sent en fredag. Dessa tider blir därför fort uppbokade. Det är lättare att få en tid mitt i veckan.

Har du önskemål om en särskild präst?
Är man medlem i Svenska kyrkan har man rätt till en präst som leder begravningsgudstjänsten. Man får då den präst som tjänstgör i den församling man tillhör. Har man önskemål om en präst i annan församling så försöker vi hjälpa till att ordna det.

Önskar du begravning efter kyrkans ordning eller annan, till exempel borgerlig?
Är man inte medlem Svenska kyrkan måste man ordna med begravningen på annat sätt. Mot en avgift bistår vi med en borgerlig begravningsofficiant. Tillhörde den avlidne en frikyrka eller en annan religion hjälper de ofta till med en officiant.

Vilken kista vill du ha?
I vårt grundpris ingår en enklare kista som du bör ha bårtäcke till.  Det får du låna från Westlings Begravningsbyrå eller från Svenska Kyrkan om den avlidne var medlem där. Använder du bårtäcke får du inte ha blomsterarrangemang på kistan då bårtäcket inte går att tvätta. Vill du inte ha bårtäcke rekommenderar vi dig att  köpa en annan kista. Det  finns kistor i  i en mängd olika material, färger och prisklasser.

Önskar du jordbegravning?
Vid jordbegravning sänks kista eller urna ner i jorden. Om du önskar jordbegravning; finns det redan en befintlig grav eller önskar du en ny? Finns det redan en grav,  försök då ta reda på gravnummret och vad det står på gravstenen i dagsläget.

Önskar du kremation?
Vid kremation finns flera alternativ att välja mellan om vad som ska ske efter kremationen. Du kan välja mellan urngrav, minneslund, askgravlund, askgravplats, kolumbarium och ”strö för vinden”/sprida i havet. Läs mer om detta under fliken gravskick.

Hur ska den avlidne vara klädd i kistan?
Är den avlidne redan klädd eller vill du att personen ska kläs egna kläder? Annars kläs den avlidne i en svepdräkt som liknar en stilren vit nattskjorta. Har personen egna kläder bäddas en dagbädd i kistan där personen ligger på täcket. Bär den avlidne svepdräkt bäddas personen ned under täcket.

Önskar du blommor?
Vi samarbetar med Danielssons blommor som håller väldigt hög kvalitet på sina blommor och är mycket duktiga på kistdekorationer och sorgebuketter. Vi kan ordna beställningen åt er, eller så kan du gå dit och beställa själv men be dem skicka räkningen till oss, så får dödsboet allt på samma faktura. Vi kan även beställa handbuketter åt dig så att de finns på plats till begravningen.

Önskar du dödsannons?
Vi kan göra döds- och tackannonser i de flesta svenska dagstidningar. Vi gör det medan du väntar så du ser precis hur den kommer se ut innan den är publicerad. Du får då också veta hur mycket annonsen kommer att kosta. Studera gärna annonser i dagstidningar som en hjälp att tänka hur du vill utforma annonsen. Behöver du mer hjälp kan du beställa eller ladda ner vår broschyr ”Guide till hur man skriver en dödsannons”. I broschyren beskriver vi ingående vad man behöver tänka på när man skriver en dödsannons.

Vill du att vi ordnar med begravningskaffe?
Om du önskar hjälper vi dig att boka lokal för förtäring och ordnar med catering.

Önskar du att vi ordnar med bouppteckningen?
Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet. Genom våra samarbetspartners kan vi vara behjälpliga med detta.

Önskar du en sten till graven?
Vi samarbetar med Edurus som tillverkar nya gravstenar. En ny gravsten är ofta ett alternativ även vid en äldre grav med befintlig sten, då det kan bli billigare att beställa en ny sten än att hugga in textkomplettering i den befintliga. Föredrar du ändå en textkomplettering så hjälper vi naturligtvis dig att ordna med det.

 

Guide till mötet med Westlings Begravningsbyrå 

Efter samtalet

Efter att vårt samtal avslutats så har du klarat av oerhört många praktiska frågor och tagit viktiga beslut vad det gäller begravningen av din nära och kära. Kanske kommer du ändå på att du glömt fråga något eller vill ändra på något av det vi beslutat, tveka då inte att kontakta oss! Vi finns här för dig!

Någon vecka före begravningen kommer präst eller annan officiant att kontakta dig. I det samtalet går ni bland annat igenom programmet för begravningen samt vilka sånger du önskar. Du får också tillfälle att ge din bild av den avlidne så att det blir ett fint minnestal under begravningen.

När så väl begravningsdagen är inne räcker det om du kommer cirka 15 minuter innan utsatt tid. Det finns alltid med minst en representant från oss som ställer i ordning kista, blommor, ljus och annat före begravningen. Vi finns även med under hela begravningsakten. Efteråt tar vi hand om allt och ställer i ordning lokalen.

Ett par dagar efter begravningen kommer det en minnespärm på posten hem till dig. I den har vi dokumenterat begravningen med text och fotografier på alla blommorna. Tillsammans med minnespärmen kommer i regel också fakturan. Om du efter begravningen fortfarande har frågor eller behöver hjälp med något går det utmärkt att kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

Du är varmt välkommen till oss på Westlings Begravningsbyrå!