När någon dör

När någon dör - Att tänka på

Vad händer efter att någon avlidit?

Det är lätt att stå handfallen när någon avlider, man vet inte vad som nu händer. Kortfattat är ordningen denna:

* När någon avlider skall alltid läkare tillkallas för att utfärda dödsbevis. Det innebär att när någon avlider i hemmet ringer man larmnumret 112 och berättar vad som hänt.

* Efter att läkare utfärdat dödsbevis kontaktar denne den begravningsbyrå som har upphandlat att hämta de som avlidit i hemmet. De kör den avlidne till sjukhusets bårhus.

* Därefter kontaktar de anhöriga en begravningsbyrå för att gå igenom sina önskemål om begravningen.

* Sedan ombesörjer begravningsbyrån svepningen och kistläggning. En svepning är det samma som att de klär den avlidne och bäddar i kistan.

* På bårhuset finns tillfälle för att ta avsked av den avlidne vid en öppen kista (en så kallad visning).

* Därefter förs kistan till en så kallad bisättningslokal, det är den plats där kistan förvaras till det är dags för begravningsakten. Det kan vara i kylt rum i kyrka, gravkapell eller krematorium.

* Kistan tas sedan till platsen för begravningsceremonin. Det kan vara i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning eller en borgerlig ceremoni i kapell eller annan lokal. Det kan också ske efter annan ordning.

* Vid jordbegravning tar man efter begravningsceremonin kistan till graven där kistan sänks ned. Om akten avslutas i kapellet kan kistan gravsättas vid ett senare tillfälle.

* Om kistan ska kremeras körs kistan tillbaka till krematoriet. Kremation sker normalt så snart som möjligt, i regel inom 4-5 dagar. Efter kremationen skett har man upp till ett år på sig att bestämma vart begravningen av askan ska ske alternativt att hämta ut askan.

* Inom tre månader efter dödsfallet måste man lämna in bouppteckning till Skatteverket. Broschyr och blanketter om detta kan man finna hos Skatteverket.

 

Några saker att tänka på:

Här följer en lista på saker som kan vara bra att tänka på när någon dör. Listan finns också att ladda ner som pdf genom att klicka här:  Kom ihåg lista

* Tala om det inträffade för såväl närstående, arbetsgivare, kamrater och föreningar person var med i.

* Töm kylskåp, släng sopor, diska och vattna blommor.

* Ta hand om husdjur.

* Se till att bil, båt etc. finns på lämplig plats.

* Sänk värmen, stäng av tv, dator och liknande.

* Förebygg inbrott genom att ställa timer till lampor, skotta snö, klippa, gräsmattor, tömma postlådan mm.

* Hämta tillhörigheter på sjukhuset.

* Meddela hemtjänst och städbolag.

* Meddela hemsjukvården.

* Se i bostad och bankfack om det finns testamente eller några önskemål om begravning nedskrivet.

* Återlämna handikapphjälpmedel och larm.

* Lämna överbliven medicin till apoteket.

* Hämta inlämnad tvätt och lämna tillbaka låneböcker till bibliotek.

* Säg upp hyreslägenhet och medlemskap i föreningar.

* Säg upp, eller för över abonnemang till efterlevande (t.ex. tidningar, telefon, tv-licens och el) .

* Makulera ID-kort, pass och körkort.

* Samla in reservnycklar.

* Se till att värdehandlingar förvaras på säker plats.

* Skatteverket meddelar försäkringsbolagen om det inträffade inom cirka tio dagar efter dödsfallet. Ring försäkringsbolaget och berätta vilket konto eventuella pengar skall betalas ut till (normalt till den avlidnes konto). Uppge då också eventuell ny adress till dödsboet. Tänk på att säga upp eller föra över specialförsäkringar (till exempel för cykel, klocka etc.).

* Finns det pengar utöver de till begravningen, betala fortlöpande räkningar som kommer in till dödsboet. Finns ej pengar, kontakta då fordringsägare och meddela att det är ett dödsbo och att de får eventuell betalning när bouppteckning/dödsboanmälan är klar.

* Se till att bouppteckning sker och alla berörda kallas.

* Ändra gravrättsinnehavare till de gravar som den döde skött om.

* Fundera på vad som ska hända med eventuella facebook-, twitter- och e-postkonton samt annan information, till exempel bilder, som finns på internet. Ska detta tas bort eller ändras på något sätt, försök då hitta kontouppgifter och lösenord.