Musikförslag

 

Musik

Vid en begravning upplever många musiken som väldigt viktig. Musiken skapar stämning och kanske hjälper den dig att minnas den avlidne. Musik och sång är vackert såväl som när den sjungs och/eller spelas av solist eller framförs på CD. Nu för tiden godkänner de flesta präster musik på CD. Det man bör tänka på är att musiken ska framföras på en gudstjänst och då vill gärna prästen godkänna vad som spelas. Vid en borgerlig begravning får man spela i stort sett det man själv anser passande. 

Musikförslag

Det kan vara svårt att samla tankarna när man ska planera begravningen. Här nedan finns en broschyr som innehåller förslag på musik som andra spelat på begravningar, den kan vara en inspirationskälla. Var dock inte låst till dessa förslag utan försök tänka ut vilken musik som speglar den som avlidit och som är viktig för dig. Prästen eller annan officiant har stor erfarenhet av begravningar och musiken som spelas där, så de kan också hjälpa dig.

Musikförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikförslag