Gravskick

Minneslund eller egen grav

 Att ha en grav att gå till

En grav att gå till kan var en viktig del av sorgebearbetningen. Man har en plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt uttrycka sin sorg och saknad. Men idag, när många familjer är spridda runt omkring i Sverige och övriga världen, så önskar många ha en grav som inte kräver så mycket skötsel. Därför väljer man att  gravsätta askan i en minneslund. Där sker gravsättningen anonymt, så man vet inte exakt var i minneslunden personen ligger.

För många har detta inte tillgodosett behovet av att ha en grav att gå till och därför har alternativ efterfrågats där man inte behöver oroa sig för skötseln, men samtidigt har en grav att gå till. På de flesta kyrkogårdar har det därför anlagts askgravlundar eller askgravplatser som är ett mellanting mellan reguljär grav och minneslund. Man får då vara med och se ut gravplatsen och sedan vara med när urnan gravsätts. Det sätts också upp en liten skylt med namnet på den avlidne.  Ytterligare alternativ för gravsättning av askan efter en kremation finns listade här nedan.

Föredrar man istället att gravsätta en kista måste detta ske i en vanlig grav där man oftast också har en gravsten. Har man inte möjlighet att sköta graven själv kan man betala kyrkogårdsförvaltningen för denna tjänst.

 

Vid kremation finns följande gravsättningsalternativ:

Urngrav. I en urngrav sänks urnan ned i marken vid en gravsten. Anhöriga ansvarar för skötseln av graven eller köper denna tjänst av kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund. Askan gravsätts anonymt i Minneslunden. De anhöriga meddelas efteråt när det har skett.

Askgravlund. De anhöriga får vara med och se ut var urnan ska gravsättas i Askgravlunden samt vara med vid gravsättningen. Det sätts även upp en skyllt med den avlidnes namn. Man har dock begränsade möjligheter för hur man själv vill utforma platsen. Personalen har hand om skötseln.

Askgravplats. En gravplats för urna med gravsten, men med begränsade möjlighet att själv bestämma hur man vill utforma platsen med sten eller liknande. Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln och utformar platsen.

Kolumbarium. Det är en vägg där man sätter in urnan i ett fack. (Finns bara på ett fåtal platser i Sverige).

I havet eller annan plats. Det går att ansöka hos Länsstyrelsen om att sprida askan vid annan plats, till exempel i havet, men det finns restriktioner att ta hänsyn till.

 

Vad kostar en gravplats?

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej så betalar man varje år begravningsavgift via skatten. Detta innebär att man har rätt till en gravplats utan ytterligare kostnad i 25 år. Efter 25 år kan man betala för att behålla gravplatsen. Om det finns en befintlig grav där den gravsatte till exempel legat i graven i 24 år och man nu gravsätter en ny person i graven förlängs tiden automatiskt med 25 år. De alternativ man kan välja mellan är en vanlig grav på kyrkogården för kista eller urna, eller en minneslund. Väljer man att urnan ska gravsättas i en askgravlund till kommer en avgift till kyrkogårdsförvaltningen för att göra en namnskylt samt skötsel av graven.