Bouppteckning

Vi hjälper dig med Bouppteckning

Westlings Begravningsbyrå förmedlar kontakt till jurist för hjälp med bouppteckningEnligt lag måste man göra en bouppteckning senast tre månader efter ett dödsfall. En bouppteckning kan liknas vid en sista självdeklaration där man bland annat uppger den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsdatumet. Man har rätt att göra en sådan själv. Ofta tillhanda håller banken ofta denna tjänst. Vi kan även förmedla kontakt till vår jurist Hanna Norén vid WestAros Juridik AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pristlista, bouppteckning och dödsboanmälan