Bouppteckning

Vi hjälper dig med Bouppteckning

Westlings Begravningsbyrå förmedlar kontakt till jurist för hjälp med bouppteckningEnligt lag måste man göra en bouppteckning senast tre månader efter ett dödsfall. En bouppteckning kan liknas vid en sista självdeklaration där man bland annat uppger den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsdatumet. Man har rätt att göra en sådan själv. Vi kan förmedla kontakt till vår jurist Hanna Norén vid WestAros Juridik AB.

Tfn 016-550 62 66

info@westarosjuridik.se

www.westarosjuridik.se