Borgerlig Begravning

Ceremoni utan religiösa inslag

Med borgelig begravning menar man en begravningsceremoni som i regel är utan religiösa inslag. Sådana begravningar blir allt mer vanliga, bland annat för att allt fler går ut ur Svenska kyrkan, men också för att många upptäcker att det finns alternativ till de religiösa begravningarna. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår kostnaden för begravningsgudstjänsten i den kyrkoavgift de betalar på skatten. Den som går ur Svenska kyrkan betalar inte denna avgift och måste därför själv betala för begravningsceremonin. Däremot så kostar själva gravplatsen ingenting, alla har rätt till gravplats på kyrkogård i 25 år eftersom man årligen betalar en viss summa på skatten för detta.

 

Ceremoni med religiösa inslag

Vill du ändå ha en begravning med religiösa inslag så går det, i en del församlingar, att betala för få begravningen i Svenska kyrkans regi. Det sker i så fall en särskild prövning. Om kyrkoherden godkänner en begravning för en person som inte är medlem i Svenska kyrkan får man betala för präst, vaktmästare och kantor. Det är inte ovanligt att kostnaden blir runt 12.000kr. Har den avlidne gått ur Svenska kyrkan så kan begravningen ordnas på annat sätt, tillexempel en borgerlig ceremoni. Vi på Westlings Begravningsbyrå kan då ordna en borgerlig begravning med religiösa (kristna) inslag som till exempel bibelläsning och böner, allt efter din önskemål. Vill du inte ha några religiösa inslag med, så ser vi självfallet till att akten är fri från sådana.

Varje församling måste hålla med en lokal som utan kostnad kan användas för borgerliga begravningar. I regel är det i ett kapell eller i ett församlingshem. I Eskilstuna församling är det Stillhetens och Ljusets kapell vid S:t Eskils kyrkogård.

 

Forma ceremonin enligt DINA önskemål

En borgerlig begravning kan i stort sett utformas precis så som du själv önskar. Ofta blandas musik och tal. Musiken kan antingen spelas på CD, eller så tillfrågas musiker och/eller solist. Du är fri att välja den musik du själv önskar, såväl psalmer som hårdrock och allt däremellan är välkommet. Det är väldigt fint med musik som betytt något för den avlidne. Via länken längst ned på sidan kan man ladda ned en liten broschyr med exempel på musik som andra spelat på begravningar.

Om du så önskar kan det i ceremonin ges det tillfälle för alla begravningsgäster att ta avsked vid kistan. Du kan givetvis ordna med en egen officiant, men det kan kännas tryggt att anlita någon med erfarenhet som på ett personligt sätt kan leda genom denna svåra stund. När du anlitar Westlings Begravningsbyrå så planerar vi begravningen tillsammans med dig så att den blir precis så fin och personlig som du önskar. Vår officiant kommer då leda hela begravningsceremonin och hålla ett personligt minnestal.

 

Kortfattat kan en borgerlig begravningsceremoni se ut på följande vis:

 1. Ingång under klockringning
 2. Inledningsmusik
 3. Välkomstord
 4. Musik
 5. Eventuell dikt
 6. Minnestal
 7. Musik
 8. Officiantens avsked (officianten lägger ned tre rosor eller annan blomma på kistan eller tre värmeljus i en skål med vatten)
 9. De sörjandes avsked (eventuellt med musik i bakgrunden)
 10. Avslutningsord
 11. Avslutningsmusik

Detta är ett förslag på hur begravningsceremonin kan utformas men du är helt fri att utforma stunden så som du själv önskar!

 

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning